BOJUJME PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ

„Modřiny bolely ze všeho nejméně…
To ponižování a omezování – to byl skutečný teror.“

Webináře o domácím násilí

Rádi byste vaše zaměstnance nebo kolegy seznámili s problematikou domácího násilí? Umíme udělat přednášku i online přímo do prostředí vaší organizace. 

Ponechejte nám vaši emailovou adresu a my se vám ozveme.  


SEBER ODVAHU A JEDNEJ.
MLČENÍM POMOC NEPŘIVOLÁŠ.

Každá z forem domácího násilí je vážná. Každá. A úplně stačí přítomnost jedné z nich, aby se tvůj život stal nesnesitelným. Nezapomeň na syndrom naučené bezmocnosti. Když je na tobě pácháno násilí, ze začátku máš tendence to řešit a bránit se, ale postupem času si na to zvykneš a chápeš jej jako součást života.
Pamatuj, že žádná forma násilí do vztahu nepatří.

Vladimír Borský 
vedoucí projektu

DOMÁCÍ NÁSILÍ MÁ MNOHO PODOB

Pokud na jakoukoliv z následujících otázek odpovíš „ano“, začni to řešit.

PSYCHICKÉ NÁSILÍ

Uráží tě nebo ponižuje?
Ničí tvoje věci?
Vydírá tě a zastrašuje?

EMOCIONÁLNÍ NÁSILÍ

Zesměšňuje tě?
Vyhrožuje ti odebráním dětí?
Říká, že tě vyhodí z bytu?

SOCIÁLNÍ NÁSILÍ

Kontroluje, s kým si píšeš?
Zakazuje ti rodinu nebo přátele?
Trvá na zpřístupnění tvých hesel?

FYZICKÉ NÁSILÍ

Napadá tě fyzicky?
Vyhrožuje ti zbraní?
Odepírá ti spánek anebo jídlo?

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ

Nutí tě k něčemu, co se ti nelíbí?
Vyvíjí na tebe nátlak?
Znásilňuje tě?

EKONOMICKÉ NÁSILÍ

Omezuje ti přístup k financím?
Kontroluje tvé výdaje?
Zatajuje vaši finanční situaci?

MOŽNÁ, ŽE NEHLEDÁŠ POMOC POPRVÉ?

Je možné, že jsi pomoc už potřeboval/a, ale zabránil ti v tom výrok někoho z tvých nejbližších…

Dá ti někdy facku? Vždyť to je normální.

Nikdo nemá právo tě fyzicky napadat. Ať už k tomu má pravdivý anebo smyšlený důvod.
To, že se jakákoliv forma násilí děje v jiném vztahu neznamená, že je to tak v pořádku – právě naopak.

Přece nerozbiješ manželství, už kvůli dětem!

Domníváš se, že je pro děti vhodné, když vyrůstají v rodině, kde je domácí násilí? Děti jsou velmi vnímavé a jakékoliv násilí před nimi nelze skrýt. Navíc mu dáváš možnost převzít takovýto vzorec chování za vlastní.
Co tedy musíš udělat? Neodkládej to právě kvůli dětem! 

Stejně se nic nevyřeší a nikdo ti nepomůže, tak to nech tak.

Skutečnost, že někdo jiný má špatné zkušenosti, může mít mnoho příčin. Právě proto, že dnes už existuje mnoho institucí, které ti mohou anonymně pomoci, nemáš co ztratit! 

Muselo ti být jasné na začátku, do čeho jdeš.

Lidé, vztahy, děti, zaměstnání, finance, politika – to vše se mění. Někdy jsou změny tak dynamické, že máme problémy na ně zareagovat. Ve vztahu jsi z nějakého důvodu, který ti v minulosti připadal správný. Neznamená to ale, že se časem nemůže něco pokazit. Jakmile je ve vztahu přítomna jakákoliv z forem domácího násilí, je nepravděpodobné, že to bude lepší. 

To přejde, uvidíš.

Tento výrok uslyšíš od někoho, kdo je zřejmě obětí domácího násilí a právě se nachází v jeho klidové fázi.
Je to fáze mezi útoky (nikoliv pouze fyzickými), kdy oběť pochopitelně nemá tendenci cokoliv řešit. 

NAPSALI O NÁS

Brněnská drbna

„Cílem projektu „Neodkládej to“, na kterém pracovali dobrovolníci z řad Policie České republiky, je seznámit veřejnost s formami domácího násilí a odbourat tak mýtus, že je nutné „čekat na facku“.“

Přečíst článek

Policie ČR

„Problematice obětí kriminality a domácího násilí je pozornost věnována již v systému policejního vzdělávání. To dokazuje mimo jiné projekt policistů brněnského vzdělávacího zařízení „Neodkládej to“. „

Přečíst článek

KDO TI MŮŽE POMOCI?

První krok je nejtěžší, ale zároveň nejdůležitější. Existuje řada institucí, které ti pomohou. Zejména z hlediska anonymního a bezplatného získání základních informací. To, že někoho kontaktuješ ještě neznamená, že se o tom kdokoliv dozví. Třeba získáš jen základní informace o možném postupu, který si teprve promyslíš.

Linka pomocí obětem

Rychlý kontakt: 116 006
Ulož si do svého mobilního telefonu (třeba i pod legendou) číslo na bezplatnou a anonymní linku Bílého kruhu bezpečí. Skuteční odborníci a interventi ti sdělí možnosti řešení a nabídnou i bezplatnou osobní konzultaci, budeš-li mít zájem. Ovšem nezapomeň na to, že pokud ti hrozí bezprostřední nebezpečí, je na místě zavolat na tísňovou linku Policie České republiky.

Policie České republiky

Rychlý kontakt: 158
I přestože se ti může zdát absurdní řešit zdánlivě banální neshodu s partnerem přes Policii České republiky, možná tě překvapí i to, že existuje povinnost spolupráce policie a intervenčních center. Policie také disponuje specialisty na domácí násilí, kteří ti mohou poradit. A v praxi se násilná osoba vůbec nemusí dozvědět o tom, že jsi někoho kontaktoval/a.

K tomu nesmíš zapomenout na to, že policie má v odůvodněných případech možnost omezit osobní svobodu násilné osoby anebo ti poskytnout krátkodobou fyzickou ochranu pro zajištění tvého bezpečí.

Intervenční centrum

Systém pomoci nekončí u policie, naopak. Existuje zákonná povinnost policistů vyrozumět intervenční centrum, které tě samo kontaktuje a nabídne bezplatnou pomoc. Centrum ti pomůže zlepšit tvůj pocit bezpečí, vysvětlí ti tvá práva a poradí s jejich uplatněním. Také ti pomůže s řešením situace v zaměstnání nebo s bydlením. Máš dotaz a nevíš, zdali patří intervenčnímu centru? Tak se zeptej a pomohou ti najít a zprostředkovat službu, kterou potřebuješ.

Najdi nejbližší intervenční centrum

O projektu

Každý dobrý projekt má svůj cíl. Cílem našeho projektu je seznámit veřejnost s více formami domácího násilí a odbourat tak mýtus, že je nutné „čekat na facku“. Je přirozené, že újma způsobená dlouhodobým psychickým násilím může mít na osobnost oběti mnohem závažnější důsledky, než facka. Chceme poukázat na to, co není normální a běžné a nemělo by se ve společném životě objevovat.

pplk. Mgr. Ing. Bc. Vladimír Borský, MBA, LL.M.

vedoucí projektu
Vedoucím projektu, který má na starosti především spolupráci, organizaci, odbornou stránku projektu a osvětu, je lektor vzdělávacího zařízení policie, Vladimír Borský. Při výkonu služby u Policie České republiky se často setkával s oběťmi domácího násilí, na katedře práva napsal diplomovou práci s tímto zaměřením a aktuálně problematiku domácího násilí také vyučuje.

„Pokud projekt pomůže alespoň jedné oběti domácího násilí, pak má smysl.“

Tým projektu

Na tomto projektu pracovali ve svém volném čase studenti základní odborné přípravy Policie České republiky, kteří mu věnovali osobní i materiální zdroje. Jejich nasazení, vysoká profesionalita a iniciativa je skutečně mimořádná a policie může být hrdá na to, že ve svých řadách má právě příslušníky s takovým hnacím motorem a touhou pomáhat. 

Zvláštní poděkování si zaslouží Barbora Č., Martin V., Lenka Š., David K., Lubomír K., Denisa D., Martina Š., Petra N., František M., Eva S., Michael Č., Oldřich P. (2. kamera), M. Z. (odborný poradce), N. Š. (operační), Petr T., Jaroslav Š. a nesmíme zapomenout na fenečku Nessinku.

Jan Karták

hlavní kameraman
Zvláštní poděkování patří také Janu Kartákovi, který je studentem Střední školy průmyslové techniky a automobilní v Jihlavě. Působil nejen jako hlavní kameraman, ale také má zásluhu na celém střihu videa. Nad tvorbou stěžejního prvku našeho projektu, videu, strávil nejvíce času ze všech členů týmu.

Napříč tomu, že pro natáčení videa musel dojíždět přes sto kilometrů, ani jednou nezaváhal a chtěl projekt co nejvíce podpořit. Jeho vysoká odbornost svědčí skutečně o tom, že práce s objektivem je jeho koníčkem už od dětství.