LET´S FIGHT AGAINST DOMESTIC VIOLENCE

“Bruises hurt the least…
The humiliation and restraint was the real terror.”
(Majka, 37 years old)

WEBINAR ABOUT DOMESTIC VIOLENCE

Due to increasing attempts to steal our account on the Zoom platform, the webinars are canceled until further notice.

YOU CAN´T CALL FOR HELP BY BEING SILENT

We help domestic violence victims. If you are a victim or you know about someone, who could be, text us on social websites or visit our free and anonymous webinar.

We will assess the situation without obligation and recommend you the best way to find a solution.

Vladimír Borský
project manager

DOMESTIC VIOLENCE TAKES MANY FORMS.

If you answer “yes” to any of the following questions then you should start to solve it.

PSYCHOLOGICAL VIOLENCE

Does he/she insult or ridicule you?
Does he/she destroy your stuff?
Does he/she blackmail and threaten you?

EMOTIONAL VIOLENCE

Does he/she deride you?
Does he/she threaten to take the children away?
Does he/she threaten to kick you out of the apartment?

SOCIAL VIOLENCE

Does he/she check, who are you texting with?
Does he/she forbid you to meet with family or friends?
Does he/she insist on accessing your passwords?

PHYSICAL VIOLENCE

Does he/she assault you physically?
Does he/she threaten you with a weapon?
Does he/she forbid you sleep or food?

SEXUAL VIOLENCE

Does he/she force you to do something you don´t like?
Does he/she put pressure on you?
Does he/she rape you?

ECONOMICAL VIOLENCE

Does he/she restrict your access to finance?
Does he/she control your payments?
Does he/she hide from you your financial situation?

WHO COULD HELP YOU?

Nowadays exist a lot of institutions, which are able to help you IMMEDIATELY. It includes situations when you don´t have enough money or anywhere where to go.

Helpline for victims

Quick contact: 116 006

Do you want to talk about your situation by phone without obligations and anonymously? Save to your mobile contact list (even under a false name) Bílý kruh bezpečí helpline number, where they can tell you the possibilities for your situation. Do not forget to call the Police of the Czech Republic in case of a threat to life or health on line 158.

The police of the Czech Republic

Quick contact: 158

There are some dangerous situations, which require police assistance. Police officers are authorized to limit a person’s personal freedom and if it is necessary forbid an aggressive person to enter shared accommodation for 10 days. He/she can´t contact you or enter shared accommodation. Meanwhile, the intervention centre will contact you and offer you help for free with prepared proposals and a judge can extend this period of time up to 6 months.

Intervention center

The help system does not end if you call the police. In contrast, you don´t have to contact the police, if you are not in danger. You can visit the intervention center anonymously.

It helps you to feel safer and explains to you your rights and how to handle them. Besides legislative help, it also offers you psychological help. Both of these areas especially in demanding situations need to be “dealt with”. The intervention center will help you with living or work. Do you have a question and don´t know if the intervention center is able to help you? Ask them and they will help you to find and convey the service you need.

FIND THE NEAREST INTERVENTION CENTER

Map of intervention centers

5 STEPS TO A NEW LIFE

Except for the situations, where you are in imminent danger, you can manage a lot of steps without help. We will lead you through the process, of how to start a safe life without fear.

1. IDENTIFICATION
Domestic violence is not unordinary, it´s just not talked about much. If you are a victim and you can say it to yourself, you have a big chance to reach a new life. You can´t see a reason why to solve the problem if you don´t identify it. Thanks to identification we can offer more options to help you for free.
2. OPTIONS
You are a victim of domestic violence. Something bad is happening and it is up to you when it will end. It doesn´t matter, if you realize the problem after a month, a year, or a ten-year relationship, don’t accept this fact and look for a solution. Don’t you want to?

What will be your advice to your nearest person, if he/she tells you the same story?

 • Do you have a problem?Just talk about it.
 • Have you talked about it and it didn´t help?Find a relationship expert.
 • Your partner doesn´t want to or the violence continues?End your relationship.
 • You don´t live together yet?End your relationship right! Use blocking, blacklisting, ignoring, etc.
 • Do you live together? Move out.
 • You don´t know where to go? Try your family, friends, or emergency accommodation.

3. DECISION

Starting to solve the problem, and accepting help from experts, is proof of your POWER not weakness. In some cases, this help is not enough.

The imagination of ending a 20-year relationship could be for somebody unimaginable. “I don´t want to throw 20 years of my life away.” “I don´t want to find somebody else at my age.” “I´ve gotten used to this relationship. I am ok with it.” When you realize, how DANGEROUS a relationship could be in 5 years, you still have a chance to prevent it.

Decide to solve the situation. Tell it to your nearest friend or family

4. MOVE OUT

Is it unimaginable to move out of your house, where you have been living for 15 years and you have enough possessions to fill two lorries?

 • It is said, that it´s better to burn than to move out. If you are living in a flat or house, which means for you your common past, it could be much more difficult. Today you can use moving services, which are not too expensive. Packing only your important things will take only one afternoon. Especially, if your friends help you. Property disputes will be solved by a court.

If you are afraid of attack from your partner, just ask the police for help.

 • The police will be with you all the time you pack your things and prevent anyone from attacking you.

Pack emergency luggage and hide it somewhere outside your house, somewhere, where you can pick it up quickly. In an emergency situation maybe you will have to leave without your purse or wallet, so it is good to have some cash in your emergency luggage and copies of important documents. Do not forget:

 • ID card, driving license, health insurance card
 • Birth certificate, job contract, education certificate
 • Mobile phone, charger, and power bank
 • Medication that you take regularly or just in case of headache, temperature, or digestive problems.
5. A NEW LIFE

You can´t erase the past and maybe you will think about going back. Maybe your ex-partner will ask you about going back and will want to see you, even if you want to or not. Every time – just remember, how it was in the past and think about it, if you want to go back after such an exhausting fight. Do not forget, that you can use free help from the intervention center after ending a relationship.

Written about us

Česká televize

“Odbourat mýtus, že oběť musí takzvaně čekat na facku, aby mohla ohlásit a řešit domácí násilí, se snaží projekt Neodkládej to. Vytvořili ho společně metodik a studenti vzdělávacího zařízení policie v Brně.”

Reportáž začíná v čase 14:10 minut.

Play report

Facebook města Brna

“NEODKLÁDEJ TO! Představujeme vám nový projekt, který se zaměřuje na osvětu v oblasti domácího násilí. 
Domácí násilí má mnoho podob, nemusí jít nutně jen o facky. Proto se dobrovolníci z řad Policie České republiky rozhodli ve svém volném čase tomuto tématu věnovat a veřejnosti tak poskytnout ZDARMA online webináře.

FBrno

Brněnská drbna

“Cílem projektu „Neodkládej to“, na kterém pracovali dobrovolníci z řad Policie České republiky, je seznámit veřejnost s formami domácího násilí a odbourat tak mýtus, že je nutné “čekat na facku”.”

Read article

Policie ČR

“Problematice obětí kriminality a domácího násilí je pozornost věnována již v systému policejního vzdělávání. To dokazuje mimo jiné projekt policistů brněnského vzdělávacího zařízení „Neodkládej to“. “

Read article

Pozitivní zprávy

“V České republice vzniká unikátní projekt Neodkládej to, na kterém pracovali dobrovolníci z řad Policie České republiky. Jeho cílem je seznámit veřejnost s formami domácího násilí a odbourat tak mýtus, že je nutné „čekat na facku“. Protože násilí nemusí být jen fyzické, ale také psychické.”

Read article

ParaCENTRUM Fenix

“Neodkládej to je projekt, jehož cílem je seznámit veřejnost s více formami domácího násilí (DN) a odbourat tak mýtus, že jde pouze o fyzické násilí. Na projektu pracovali dobrovolníci z řad policie. Více na neodkladejto.eu. Samotnou mě překvapilo, kolik bylo zaznamenáno případů domácího násilí. V roce 2017 bylo nahlášeno 5 300 případů (14 za den). Pro tento rok je předpokládané číslo 9 500 případů (26 za den). Nelze jednoznačně říci, zda za vzrůstající číslo může nárůst domácího násilí (DN), nebo zda je více případů nahlašováno na PČR.

Read article

Zezdravotnictvi.cz

Největším nebezpečím je domácí násilí neřešit, prozradí ho maličkosti

Pozornost veřejnosti se v poslední době začíná obracet i na zatím tabuizované téma, a to domácí násilí. Příliš se o něm nemluví, i když podle statistik se s ním v životě potkal téměř každý. Domácí násilí může odhalit ošetřující lékař nebo například přivolaný záchranář či jiný zdravotník. Na otázky k tématu řešení domácího násilí s ohledem na jeho odhalení lékařem či zdravotníkem odpovídal pplk. Mgr. Ing. Bc. Vladimír Borský, MBA, LL.M., metodik Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, který se řešením a prevencí domácího násilí dlouhodobě zabývá. 

Read article

Aktualne.cz

Násilí za covidu přibylo

“Zatímco neziskové organizace zaznamenávají výrazný nárůst žádostí o pomoc, počet vykázaných lidí z domů podle policie v průběhu epidemie naopak klesl. Snížení počtu vykázání ale podle odborníků neznamená úbytek domácího násilí. “Vykázání se děje v jen malém množství případů. Nelze slučovat počet vykázání s počtem případů domácího násilí. To není stejné číslo,” upozorňuje Moree. Potvrzuje to i metodik profesního vzdělávání policie a vedoucí projektu proti domácímu násilí Neodkládej to Vladimír Borský.”

Foto: Archiv Newton University

Read article

Florence - odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Největším nebezpečím je domácí násilí neřešit.

Na půdě Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy Vzdělávacího zařízení Brno Policie České republiky vznikl projekt NEODKLÁDEJ TO!, jehož cílem je upozornit veřejnost na problematiku domácího násilí, seznámit s jeho mnoha formami a možným řešením. “Naším cílem je osvěta v co nejvíce vrstvách společnosti především v oblasti toho, co všechno je již domácího násilí a co se s tím dá dělat,” říká autor projektu a zároveň jeho vedoucí, pplk. Mgr. Ing. Bc. Vladimír Borský, MBA, LL.M., který nám projekt představil.

Foto: Hana Stehlíková

Read article

Alza.cz

“Nezisková organizace vznikla jako reakce na stále rostoucí čísla případů domácího násilí. Domácí násilí EXISTUJE, jen se o něm NEMLUVÍ. Cílem organizace je rozšířit informace nejen o tom, co to domácí násilí je a jakými způsoby může agresor oběti ubližovat, ale také co s tím lze dělat. Protože má dnes skoro každý nějakou sociální síť, provádí osvětu právě tam..”

Foto: Kateřina Janečková

Read article

ABOUT OUR PROJECT

We are members of an interdisciplinary team in the area of domestic violence and our task is to transmit information in cyberspace. We inform the public about what is domestic violence and how it is possible to help victims. We don´t only educate victims, but also those who want to help and don´t know how.

Member of the Interdisciplinary Team for Domestic Violence

Vladimír Borský & Zuzana Straková

Vláďa is the founder and leader of our nonprofit organization and he is responsible for the expert knowledge part of the project. Zuzka creates and leads online events to increase awareness and reach as many people as possible.

Photo: Hana Stehlíková

Support the fight against domestic violence by sending donations to our bank account.
Neodkládej to, z. s., IČ 09871403

2301937146/2010 (Fio banka)

Thank you to our sponsors